World Football League Players


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
WFL World Football League Players-
James Bright
Born: May 10, 1952 City: Marion, Louisiana Height: 6' 1" Weight: 206 lbs. University:  UCLA
             
Team League Year Num Pos Games Interceptions Fumbles Touchdowns
Southern California Sun WFL 1974 24 S   6    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Southern California Sun 1974 Home
     
 
Rick Anthony (61), Charles DeJurnett (75), Dan Peiffer (52), Greg Latta (88), James Bright (24)
Florida Blazers at Southern California Sun
 
Southern California Sun 1974 Road (WFL)
     

Jim Bowman (26), Eugene Howard (31), Neal Skarin (73), James Baker (55), Durwood Keeton (20), James Bright (24), Mickey McCarty (83)
Southern California Sun at Chicago Fire