World Football League Players


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
WFL World Football League Players-
Greg Slough
Born: February 26, 1948 City: Detroit, Michigan Height: 6' 3" Weight: 240 lbs. University: USC
             
Team League Year Num Pos Games Interceptions Fumbles Touchdowns
Oakland Raiders NFL 1971 58 LB 13      
Oakland Raiders NFL 1972 45 LB 9      
Los Angeles Rams NFL 1973 57 LB 0      
Honolulu Hawaiians WFL 1974 33, 53 LB        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Oakland Raiders 1971 (NFL)
     
     
Oakland Raiders 1972 (NFL)
     
     
Los Angeles Rams 1973 Preseason (NFL)

Jim Youngblood (53), Greg Slough (57), Greg Pruitt (34)
Cleveland Browns vs. Los Angeles Rams Preseason
   
     
Honolulu Hawaiians 1974 Home (WFL)
     
     
Honolulu Hawaiians 1974 Road (WFL)
     
 
Reggie Oliver (12), Greg Slough (33)
Honolulu Hawaiians at Jacksonville Sharks