World Football League Players


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
WFL World Football League Players-
John Ricca
Born: March 3, 1952 City: Washington, DC Height: 6' 6" Weight: 253 lbs.   University:  Duke
             
Team League Year Num Position Games Interceptions Fumbles Touchdowns
Florida Blazers WFL 1974 82 DE   1    
San Antonio Wings WFL 1975 64 DE        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Florida Blazers 1974 Home (WFL)
     
   
Florida Blazers 1974 Road (WFL)
     

Virgil Carter (7), John Ricca (82)
Florida Blazers at Chicago Fire

Billy Hobbs (55), Jimmy Edwards (20), John Ricca (82)
Florida Blazers at Birmingham Americans

John Ricca (82), Virgil Carter (7)
Florida Blazers at Chicago Fire

Chuck Beatty (44), Al Young (31), Billy Hobbs (55), Don Highsmith (32), Rick Sharp (32), Larry Butler (66), John Ricca (82)
Florida Blazers at Charlotte Hornets