World Football League Players


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
WFL World Football League Players-
Joe O'Donnell
Born: August 31, 1941 City: Ann Arbor, Michigan Height: 6' 2" Weight: 262 University: Michigan
             
Team League Year Num Position Games Interceptions Fumbles Touchdowns
Buffalo Bills AFL 1964 67 OG 14      
Buffalo Bills AFL 1965 67 OG 14      
Buffalo Bills AFL 1966 67 OG 14      
Buffalo Bills AFL 1967 67 OG 14      
Buffalo Bills AFL 1969 67 OG 14      
Buffalo Bills NFL 1970 67 OG 14      
Buffalo Bills NFL 1971 67 OG 7      
Birmingham Americans WFL 1974 67 OG        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Buffalo Bills 1967 (AFL)
     
 
Buffalo Bills 1968 (AFL)
     
   
Buffalo Bills 1969 (AFL)
     

 
Buffalo Bills 1970 (NFL)
     
 
 
Buffalo Bills 1971 (NFL)
     

 
Birmingham Americans 1974 (Home)
     


Renard Perkins (65),  Mike Walker (77), Joe O'Donnell (67), Jim Kregel (60)
Detroit Wheels at Birmingham Americans
 
Birmingham Americans 1974 Road (WFL)
     

Eugene Teague (30), Dick Blanchard  (59), Joe O'Donnell (67), Renard Perkins (65)
Birmingham Americans at Detroit Wheels
   
Birmingham Americans 1974 Home (WFL)
     
     
Birmingham Americans 1974 Road (WFL)