World Football League Players


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
WFL World Football League Players-
Frank Cornish
Born: June 20, 1944 City: New Orleans, Louisiana Height: 6' 3" Weight: 282 lbs. University:  Grambling
             
Team League Year Num Pos Games      
Chicago Bears NFL 1966 73 OT 14      
Chicago Bears NFL 1967 73 OT 14      
Chicago Bears NFL 1968 73 OT 13      
Chicago Bears NFL 1969 73 OT 14      
Cincinnati Bengals NFL 1970 76 OT 1      
Miami Dolphins NFL 1970 71 OT 11      
Miami Dolphins NFL 1971 71 OT 10      
Buffalo Bills NFL 1972 75 OT 6      
Jacksonville Sharks WFL 1974 70 OT        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Chicago Bears 1966 (NFL)
     
   
Chicago Bears 1967 (NFL)
     
     
Chicago Bears 1968 (NFL)
     
 
Chicago Bears 1969 (NFL)
     
 
Cincinnati Bengals 1970 (NFL)
     
     
Miami Dolphins 1970 (NFL)
     
     
Miami Dolphins 1971 (NFL)
     
   
Jacksonville Sharks 1974 Home
     
     
Jacksonville Sharks 1974 Road