World Football League Players


A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
WFL World Football League Players-
Rich Buzin
Born: January 25, 1946 City: Youngstown, Ohio Height: 6' 5" Weight: 255 lbs.   University:  Penn State
             
Team League Year Num Position Games      
New York Giants NFL 1968 77 OT 14      
New York Giants NFL 1969 77 OT 14      
New York Giants NFL 1970 77 OT 14      
Los Angeles Rams NFL 1971 77 OT 5      
Chicago Bears NFL 1972 73 OT 2      
Florida Blazers WFL 1974            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
New York Giants 1968 (NFL)
     
     
New York Giants 1969 (NFL)
     
     
New York Giants 1970 (NFL)
     
   
Los Angeles Rams 1971 (NFL)

Photo from http://www.100percentauthentic.com/


Photo from http://www.100percentauthentic.com/

Photo from http://www.100percentauthentic.com/
   
Florida Blazers 1974 Home (WFL)
     
     
Florida Blazers 1974 Road (WFL)
     

Rich Buzin (77), Jim Strong (28), Tim Brannan (62), A.D. Whitfield (25)
Florida Blazers at Chicago Fire

Rich Buzin (77), John Hilton (89) Rudy Kuechenberg (59),
Florida Blazers at Chicago Fire

Tommy Reamon (21), Rich Buzin (77)
Florida Blazers at Chicago Fire
 
Greg Latta (88), Rich Buzin (77), Rick Anthony (61), Bob Davis (12), Richard Brewer (88), Ken Sanduk (74)
Florida Blazers at Chicago Fire